Zespół

emina-photo Emina Rgipović – prezes Z pochodzenia bośniacka. Zwolennik różnorodności kultur, aktywnie wspiera integrację cudzoziemców w Polsce. Działa przeciw dyskryminacji, ksenofobii i wykluczeniom.
bohdanowicz Grzegorz Dzemil Bohdanowicz - viceprezes Ma szlachetne, tatarskie korzenie. Z wykształcenia mgr inż. chemii.Od początku swoje pracy zawodowej był członkiem solidarności. Piastował wysokie stanowiska w organizacjach tatarskich. Ze środowiskiem uchodźców związany jest od lat. Wspierał potrzebujących na wszelkie sposoby: zatrudniał w swojej firmie, udzielał schronienia, organizował zbiórki. Stryj Grzegorza był osobistą gwardią Józefa Piłsudskiego.
adam_bulandra dr Adam Bulandra - członek Rady Doktror nauk prawnych, kryminolog. Od 2003 roku teoretycznie i praktycznie specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym odnosząc przy tym niemałe sukcesy. Pasjonuje się psychologią społeczną, socjologią i współczesnymi procesami normotwórczymi. Zwolennik afirmacji różnorodności, pełnej integracji i ograniczania sfer społecznego wykluczenia.
Dzamilya Magomadowa Jest Awarką.
urszula_kurek Urszula Kurek
anna_zieleskiewicz Anna Zieleśkiewicz
boguslaw_chrabota Bogusław Chrabota
agnieszka_graff Agnieszka Graff