O nas

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000451661
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 146579194
Urząd Skarbowy – nr NIP: 951-23-65-353

Emina Rgipović – prezes
Grzegorz Dzemil Bohdanowicz – viceprezes
Adam Bulandra – członek Rady
Dzamila Magomadowa – członek Rady
Maria Jaworska – czlonek Rady