Kontakt

Adres fundacji:
ul.Zięby 40/17,
02-808 Warszawa

e-mial: kulturybg@gmail.com
telefon kontaktowy: 665 488 491